Các khách hàng của chúng tôi

Bạn có muốn trở thành khách hàng của chúng tôi?

 

Từ năm 2008, chúng tôi đã làm việc với hơn 1.253 khách hàng khác nhau từ khắp nơi trên thế giới và số lượng khách hàng của chúng tôi đã đạt hơn 21.525 khách.

Nhiều công ty, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ đã tin tưởng chúng tôi như là 1 nhà tổ chức sự kiện cúa chính họ cũng như là nhà cung cấp các hoạt động xây dựng đội nhóm dành cho doanh nghiệp.